Trzeci Festyn Rodzinny

Drukuj
Poprawiono: sobota, 10, listopad 2012

W dniu 27 czerwca 2010r. odbył się III Festyn Rodzinny w Rdzawce na placu obok szkoły. Przygotowane zostały liczne konkurencje sportowe i kulturalne dla dzieci i dorosłych

Zdjecia z imprezy w archiuwm fotograficznym.


A oto wyniki.

Wyścig rowerowy podzielony został na trzy kategorie :

Podstawówka

Miejsce I – Kacper Słoński

II – Karol Jurzec

III – Przemek Świder

Nagrody otrzymali również : IV - Przemek Biernat i V - Adrian Kapłon

Gimnazjum

Miejsce I – Jarek Witkowski

II – Mateusz Jurzec

III – Grzegorz Kołodziejczyk

Nagrodę otrzymał również : IV - Szymon Twaróg

Dorośli

Miejsce I – Paweł Szeliga

II – Mirosław Czupta

Najliczniej reprezentowana była szkoła podstawowa, najmniejszą grupę stanowili dorośli. W organizacji wyścigu pomocy udzieliła nam Ochotnicza Straż Pożarna z Rdzawki, Straż Miejska z Rabki. Wyścig odbywał się na dystansie 3000 metrów. Przebieg zawodów nadzorował Tomasz Wójtowicz.

 

Biegi zostały zorganizowane dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum

Podstawówka

Miejsce I – Kacper Słoński

II – Darek Czyszczoń

III – Przemek Świder

Gimnazjum

Miejsce I – Szymon Twaróg

II – Adam Dziechciowski

III – Jarek Witkowski

Bieg odbywał się na dystansie 400 metrów. Oprócz dyplomów za pierwsze trzy miejsca uczestnicy otrzymali również nagrody rzeczowe. Zawody w biegach nadzorowali : Tomasz Wójtowicz, Paweł Szeliga.

 

W turnieju piłki nożnej zwyciężyła drużyna „Champions” przed drużyną „Sami Swoi” i gimnazjum. Sędzią głównym był Rafał Twaróg.

Występ naszego zespołu góralskiego przygotowała pani Agnieszka Koszarek. Należy pogratulować dzieciom ich występu, a Rodzicom za to, że wspierają dzieci i kultywują tradycje naszych przodków.

W konkursie „Śpiewać każdy może” wystąpiło 48 dzieci, najczęściej w repertuarze były piosenki góralskie wszystko prowadziła Paulina Łabuz. Każde dziecko które zaśpiewało piosenkę otrzymało nagrodę rzeczową, już samo wyjście takiego dziecka przed publiczność jest zwycięstwem.

 

 

Konkurs o „Nagrodę Sołtysa” zwyciężył Jan Świder z Role uzyskując wynik 55 obrotów kloca długości 130 centymetrów w ciągu minuty, czym poprawił swój poprzedni rekord wynoszący 49 obrotów. Zdjęcia wykonywały : Paulina Łabuz i Anka Matuszewska.

 

Następnie odbyła się zabawa taneczna, wszyscy dobrze się bawili, niestety w nocy zaczął padać kapuśniaczek i skrócił nam tańce. Mamy nadzieję, że wszyscy którzy przyszli są zadowoleni a zwłaszcza nasze dzieci które otrzymały bardzo dużo nagród.

Festyn został zorganizowany przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA oraz OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ w RDZAWCE.

Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w organizacji festynu a zwłaszcza prezesowi Stowarzyszenia - Leszkowi Świdrowi i viceprezesowi – Tadeuszowi Zającowi.

Monday the 3rd. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna