Wyniki referendum w Rdzawce

 

Wyniki referendum w Rdzawce


Frekwencja w całym kraju wyniosła 7,80%
W gminie Rabka-Zdrój - 14,3%

W Rdzawce - 4,90%
Uprawnionych do głosowania było 1184 mieszkańców, głosowało tylko 58.

PYTANIA :


1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za było 52, przeciw 1 głosujący, nieważnych było 5 głosów.

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii
politycznych z budżetu państwa.

Za było 6 a przeciw 47 głosujących, nieważnych 5 głosów.

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości
co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

Za było 52 a przeciw 3 głosujących, nieważnych 3 głosy.FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 26th. ::: Rdzawka - nasza Mała Ojczyzna